در تولید بلوک پوکه ای در کشاورزی مصرف دارد و گاها با سایر متریال ساختمانی مانند شن و ماسه مخلوط می شود.

sandpuddings،پوکه ماسه ای (پودری)