درباره پوکه سازه

پوکه سازه تولید کننده پوکه معدنی قروه، توزیع کننده پوکه معدنی تبریز، تولید کننده سنگ پا های طبی، زیر دوشی، مکعبی و سنتی، تولید کننده

بلوک های دیواری، سقفی، تولید کننده سنگ های آتشفشانی، سنگ پوکه ای، ساخت آبنما و آبشار های مصنوعی، آماده ارایه خدمات فروش به هموطنان

عزیزمان در سراسر ایران عزیز می باشند. سعی ما در این است با حذف واسطه جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ها کنیم.


فروش پوکه معدنی قروه در قالب کیسه های جامبوبگ 1 تنی به عراق، عتباتانبار پوکه سازهماشین آلات دانه بندی پوکه سازه