در این کیسه ها، انواع مختلفی از پوکه در سایز های مختلف قرار داده می شود و مشخصات هر کدام از آن ها ذکر می شود این وضعیت کمک می کند که مشتریان با توجه به نیاز خود، نوع و مقدار مورد نیاز خود را سفارش دهند و از آن برای پروژه های کوچک خود استفاده کنند. نمونه های مختلفی از این پوکه ها در پوکه سازه و شرکت پوکه معدنی پوکه سازه قرار داده شده است.

mineral wrapper packed،پوکه معدنی بسته بندی شده

مزایای پوکه معدنی بسته بندی شده
1- بسته بندی توسط کیسه های 5۰ لیتری ضد آب ومقاوم با هزینه بسیار مناسب
2- حمل ونقل آسان پوکه معدنی بسته بندی شده
3- جلوگیری از هدر رفت پوکه معدنی و آلودگی محیط با پوکه معدنی بسته بندی شده
4- قابلیت شمارش و اندازه گیری اسان پوکه معدنی بسته بندی شده
5- قابلیت تشخیص کیفیت پوکه معدنی درجه ۱ و۲و۳
6- مناسب برای مناطق پرازدهام شهری که از آشغال پیاده رو ومحیط کارگاه جلوگیری میشود
7- قابلیت وزن کردن کیسه ها به صورت انتخابی که در تشخیص کیفیت پوکه معدنی نقش بسزایی داد
8- کیسه های کوچک پر شده با پوکه معدنی با وزن استاندارد ۳۰ تا ۳5 کیلو گرم حمل کیسه ها را بسیار آسان می نماید
9- استفاده از پوکه معدنی دو بار سرنده در انواع دانه بندی به صورت بسته بندی
10-فروش به صورت عمده و صادرات پوکه معدنی بسته بندی شده به کشور های همسایه
11-فروش پوکه معدنی بسته بندی شده در انبار تهران به صورت جزیی
12-پوکه معدنی بسته بندی در قالب کیسه های 5۰ کیلویی در مقیاس به کیسه های 5۰ و 6۰ لیتری آب از ۲۳ کیلوگرم ورن تا 4۰ کیلو را پرمیکند به  13تناسب نوع درجه بندی پوکه ۱و۲
14-شرح تصویر بسته بندی پوکه معدنی