یکی از انواع بلوک های مورد استفاده جهت دیوار چینی در ساختمان، بلوک سیمانی سبک یا ساخته شده از سنگ دانه های سبک می باشد بلوک های سیمانی از مخلوط شدن سیمان، آب و سنگدانه های سبک پس از لرزاندن و متراکم نمودن در دستگاه های مخصوص تولید بلوک درست می شوند.
این نوع از بلوک های سیمانی سبک در ابعاد مختلف قابلیت تولید داشته و به صورت تو خالی ته پر می باشند که سبب کاهش هزینه ساخت و ساز های ساختمان و کاهش وزن سازه می شود این محصولات با دستگاه های اتوماتیک تولید شده و دارای اشکال هندسی منظم می باشد.

qorvehcement block، بلوک سیمانی قروه