همین بافت اسفنجی شکل و زبر این سنگ است که باعث شده خاصیت سایش و لایه بردار داشته باشد. اما این سنگ ها خواصی شگفت انگیز دارند که شاید بسیاری از ما ندانیم.
در گذشته تن ها از چنین سنگ های آذرینی که متخلخل بوده استفاده میشد، اما امروزه انواع پلاستیکی آن نیز موجود است. در گفتار مردم، مثال «سنگ پای قزوین» معروف است و تمثیل «روی فلانی سنگ پای قزوین است!» به این اشاره دارد که طرف از رو نمیرود و کوتاه نمی آید، استفاده از سنگ پا پیشینه تاریخی داشته که به زمان قرون وسطی وصل میشود، در رم باستان و ایران کهن مردم از سنگ پا برای تمیز کردن جرم و چربی ها استفاده میکردند. با پیشرفت و ترقی مردمان به مرور زمان سنگ پا (پونس) کاربرد ویژه ای در روند زندگی مردم ایجاد کرده که در ذیل به آن اشاره میشود. ضمن اینکه این سنگ پا ها فقط در معادن پوکه آتشفشانی اطراف شهر قروه که معادن فعالی دارد وجود داشته و همسایگان این معادن مردمان زحمت کشی هستند برای کسب روزی حلال از این سنگ پا به شکل سنتی و با خرد کردن سنگ پا ها با تیشه ارتزاق می نمایند. البته سنگ پا با توجه به کاربرد های فراوان در حوزه بهداشت، سلامت، کشاورزی استفاده بیشتری دارند و به شکل های مختلف تراش داده شده و روانه بازار فروش سنگ پا می شوند.

medical pumicet،سنگ پا طبی