قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات پوکه سازه قروه

آماده همکاری با تمامی سازندگان ساختمان،پیمانکاران عمرانی،پیمانکاران پل،ابنیه،زهکشی،کشاورزی،آماده همکاری با تصفیه خانه های آب،

فاضلاب،پرورش ماهی آبزی،کاشت گلخانه ایی و کاشت زمین

نوع پوکه معدنیقیمت پوکه معدنی درجهواحد اندازه گیریکاربردکد کالا
پوکه ماسه ای- 5و070/000 تومانتناژتولید بلوک سبک – کف سازی1610
عدسی- 8و3120/000 تومانمتر مکعبتولید بلوک سبک و قطعات بتنی1611
عدسی -8 و 3 (احمدآباد)150/000 تومانمترمکعبتولید بلوک سبک و قطعات بتنی1612
 فندقی120/000 تومانمتر مکعبکفسازی و…1613
پوکه مخلوط فندقی پودری105/000 تومانمترمکعبکفسازی و…1614
پوکه بادامی گردویی95/000 تومانمترمکعبتشیب بندی-دانه های پرکننده1615
سنگ آبنما100/000 تومانمتر مکعبساخت  آبشار1616
پوکه مخلوط105/000 تومانمتر مکعبکفسازی و شیب بندی1617
سنگ پا80/000 تومانگونیمصرف درمانی

 

 

نوع پوکه معدنی10*4015*5015*40ضخامت
بلوک های معدنی سبک600 تومان900 تومان800 تومان25 میلی متر

در صورت نیاز فاکتور رسمی داده میشود
فروش به صورت بسته های یک کیلویی به بالا با پست ارسال میشود
آماده همکاری با تمامی سازندگان ساختمان، پیمانکاران عمرانی، پیمانکاران پل، ابنیه، زهکشی، کشاورزی، آماده همکاری با تصفیه خانه های آب،

فاضلاب، پرورش ماهی آبزی، کاشت گلخانه ایی و کاشت زمین.