آماده همکاری با تمامی سازندگان ساختمان،پیمانکاران عمرانی،پیمانکاران پل،ابنیه،زهکشی،کشاورزی،آماده همکاری با تصفیه خانه های آب،فاضلاب،پرورش ماهی آبزی،کاشت گلخانه ایی و کاشت زمین 

نوع پوکه معدنی قیمت پوکه معدنی درجه 1 قیمت پوکه معدنی درجه 2 واحد اندازه گیری کاربرد وزن مخصوص هر متر مکعب
بادامی 75/000 تومان 70/000 تومان متر مکعب شیب بندی بام ساختمان 550 کیلو
عدسی نخودی 95/000 تومان 90/000 تومان متر مکعب تولید بلوک و قطعات بتنی 600 کیلو
فندقی  95/000 تومان 90/000 تومان متر مکعب کفسازی و... 550 کیلو
پوکه ماسه 60/000 تومان 55/000 تومان تن تولید بلوک مخلوط 800 کیلو
پوکه مخلوط 85/000 تومان 80/000 تومان متر مکعب دانه های پر کننده زه کش 600 کیلو
سنگ پوکه 75/000 تومان 70/000 تومان متر مکعب آبشار مصنوعی صخره 500 کیلو
سنگ پا 80/000 تومان 75/000 تومان گونی مصرف درمانی 15 کیلو

نوع پوکه معدنی 10*40 15*50 15*40 ضخامت
بلوک های معدنی سبک 600 تومان 900 تومان 800 تومان 25 میلی متر

 

در صورت نیاز فاکتور رسمی داده میشود
فروش به صورت بسته های یک کیلویی به بالا با پست ارسال میشود
آماده همکاری با تمامی سازندگان ساختمان، پیمانکاران عمرانی، پیمانکاران پل، ابنیه، زهکشی، کشاورزی، آماده همکاری با تصفیه خانه های آب، فاضلاب، پرورش ماهی آبزی، کاشت گلخانه ایی و کاشت زمین.